Du skal sætte din hat, som du vil, men find ud af hvilken… (avis-klumme)

du kan sætte din hat som du vil

Jeg har nogle gange hørt folk sige, at når de skal skrive noget eller male noget, så kommer de ikke ret langt, fordi så maler de forkert eller staver forkert og må rette sig selv og så nåede de ikke rigtigt noget den dag.

Jeg har på et tidspunkt haft en lærer, som gjorde mig meget bevidst om, at jeg selv skulle være bevidst, om hvilken hat jeg havde på, når jeg skulle udføre et arbejde eller være produktiv. Det gælder i mange aspekter arbejdsmæssigt, at det er vigtigt, ikke både være sin egen arbejdsmand, chef og kunde på samme tid. Især ikke når man skal udvikle noget nyt og især ikke når kreativiteten skal have lov at udfolde sig. Kreativitet er for mig lidt som et barn. Når et barn leger, så løber ideerne og kreativiteten frit. Hele tiden bliver der sparket nye ideer ind i legen, som kommer i spil og nye kommer til hele tiden. Hvis barnet opdager, at det bliver iagttaget, så er det ofte at legen stopper. Barnet bliver bevidst om, hvad det selv er i færd med, og skal så pludselig leve op til beskuerens forventninger til deres leg. Sådan synes jeg også, det er med kreativitetens væsen. Den skal have frit spil. Den må ikke rettes under udviklingen. Det er ideernes frie spil, de fjollede, de grove, de onde, de smukke osv. De skal have lov at flyde.

For at vende tilbage til min hatte-matafor i starten. Så skal vi gøre os bevidste om, at hatten vi tager på først er ja-hatgiv-los-hatten, skitse-hatten, osv. Og den hat må ikke forlade hovedet før, ideerne har myldret et stykke tid. Man må gerne sætte en virkelig hat på hovedet, indtil man har lært at få rette-stemmen til at tie stille under hele processen, selvom det kan virke fjollet. Min lærer satte et ur til.  Tyve minutter, hvor der ikke måtte rettes, viskes ud eller stoppes op. Kommer der en rettelyst, må denne straks fejes væk.

Når man så har haft sin ja-hat på. Så kan man gå videre til andre hatte. Det kunne være hatten, som vil forfine og udvikle på idé-mylderet. Derefter rette-hatten, som kigger på ideerne og luger ud, som retter stavefejl og fejlformuleringer, som bruger kill-your-darlings-princippet osv. Det er dog alligevel vigtigt at sige, at hvis man får nye ideer under retteprocessen eller forfine-processen, så skal man ikke feje de nye ideer væk. Der må man gerne lige skrive den nye idé på et papir ved siden af, for nye ideer er sarte og forsvinder let. Man må dog ikke gå ind i selve idéudviklingen, men bare fastholde den på papir, og så rette videre.

Jeg har nogle gange oplevet at jeg selv, eller velmenende venner eller kunder, har rettet mig i selve idéfasen, hvor jeg er kommet til at bede om kritik for hurtigt. Det har haft dumme konsekvenser for mit flow og jeg har oplevet at ideerne, tegningerne og ordene bliver dårligere, når jeg har de kritiske øjne med i starten. Det er for tidligt født og ikke kan holde til kritikken endnu.

Så min kreative udfordring i denne måned, må blive. Du kan sætte din hat, som du vil, men bestem dig for hvilken hat.

Link til AVISEN

venlig hilsen Ane Gudrun