Undervisningsmateriale til “En elefant på værelset”

Her finder du undervisningsmateriale og undervisningsforløb til bogen:  En elefant på værelset.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af forfatter, illustrator og lærer Ane Gudrun

Jeg har i forløbet lagt vægt på afveksling i undervisningsformer: klasseundervisning, side-makker-undervisning, enkeltpersonsopgaver og slutteligt mere fri arbejdsform under -øftet.
Materialet styrker: Almen dannelse. Samarbejde. Selvindsigt. At sætte ord på følelser og situationer. Tekstanalyse mv.

På siden Undervisning finder du en gratis printvenlig udgave.

LINK

m.v.h. Ane Gudrun